İran Menşeli 3903.19.00.00.00 Gtipli Polistiren İçin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmasına Karar Verildiği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2024İran Menşeli 3903.19.00.00.00 Gtipli Polistiren İçin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmasına Karar Verildiği Belirtilmiştir.

26.12.2023 tarihli ve 32411 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/40)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile mevcut önlem olan İran menşeli 3903.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “diğerleri” (polistiren) ürünü için CIF bedelin %11,3’ü oranında dampinge karşı önlemine yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile İran menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, ilgili taraflar için soru formu cevaplandırma süresinin soruşturma açılış bildiriminin gönderildiği tarihten itibaren 37 gün olduğu belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (26/12/2024) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.