Mali Bültenler

Vergi İhtilaflarında Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesine İlişkin 517 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı

20 Şubat 2020

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyeceği, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edileceğine ilişkin...OECD’nin Finansal İşlemlere İlişkin Raporu ile Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine İlişkin Birinci Yapı Tümleşik Yaklaşım ile ilgili Açıklayıcı Bildirgesi Yayımlandı

17 Şubat 2020

OECD, uzun süredir beklenen finansal işlemler raporunu 11 Şubat 2020 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu rapor OECD Transfer Fiyatlandırması rehberinin...KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

14 Şubat 2020

14.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) ile...Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi Ertelendi

10 Şubat 2020

09.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) ile;Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Yayımlandı

6 Şubat 2020

05.02.2020 tarihli ve 31030 sayılı Resmi Gazete'de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” yayımlanmıştır...