Mali Bültenler


KDV İadesinde Asgari Tutar Uygulaması Getirildi ve Dolmuşlar Hasılat Esaslı Vergilendirme Kapsamına Alındı 02.02.2023

2 Şubat 2023 (Yayın Dönemi "02.02.2023")

​​​​​​​Resmi Gazete’nin 28 Ocak 2023 tarihli nüshasında; Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile Hasılat Esaslı Vergilendirmeyi düzenleyen 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.4760 Sayılı Kanunda Tanımlı Bulunan Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alma Yetkisini Açıklayan 545 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı. 30.01.2023

30 Ocak 2023 (Yayın Dönemi "30.01.2023")

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi güvenliğini sağlamak amacıyla motorlu araç ticareti ile iştigal edenlerden talep etmiş olduğu teminat uygulamasına ilişkin 545 Seri No.lu VUK Tebliği 14/01/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemlere İlişkin Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına Yönelik 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 30.01.2023

30 Ocak 2023 (Yayın Dönemi "30.01.2023")

Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 170/A maddesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, aynı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etme yetkisi bulunmaktadır.Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair 547 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı. 30.01.2023

30 Ocak 2023 (Yayın Dönemi "30.01.2023")

14/1/2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 537 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547) ile 537 Sıra No.lu Tebliğe “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulması” başlıklı 26/A maddesi eklenmiştir.Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerini Türk Lirasına Dönüştüren Firmalara Döviz Dönüşüm Desteği Sağlayan 2023/5 Sayılı Merkez Bankası Tebliği Yayımlandı. 30.01.2023

30 Ocak 2023 (Yayın Dönemi "30.01.2023")

26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)” yayımlanmıştır.