Mali Bültenler


Yapılandırma Kanunu’nun Süresini Uzatan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı. 26.05.2023

26 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "26.05.2023")

Özet : 26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)" ile Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır2023/I Dönemi Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerini Uzatan GİB Sirküleri yayımlandı. 15.05.2023

15 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "15.05.2023")

Özet: 155 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2023/I Dönemi Geçici Vergi Beyan ve ödeme süreleri uzatılmıştır.Duyuru: Bilişim Personeline Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Dışında %100 Uzaktan Çalışma İmkanı Getirilmiştir 12.05.2023

12 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "12.05.2023")

Bilişim Personeline Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Dışında %100 Uzaktan Çalışma İmkanı GetirilmiştirYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7108 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20 Nisan 2023 Tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 28.04.2023

28 Nisan 2023 (Yayın Dönemi "28.04.2023")

20.04.2023 tarih ve 32169 Sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde “Dışarıda Geçirilen Süreler”i düzenleyen 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. 28.04.2023

28 Nisan 2023 (Yayın Dönemi "28.04.2023")

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesi ve 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknokentler ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler “Dışında Geçirilen Süreler” 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2023 tarihine kadar %75 olarak uygulanmaktaydı.