Mali Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi Temmuz Ayına Ertelendi

4 Nisan 2020

04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) yayımlanmıştır...İhraç Kayıtlı Teslimlerde İhracat Süreleri Mücbir Sebep Dolayısıyla Uzatıldı

1 Nisan 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.03.2020’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Sirküleri ile...Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler, Mücbir Sebep Hali Devam Ettiği Sürece Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına KDV Tevkifatı Uygulamayacak

31 Mart 2020

518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mücbir Sebep kapsamına alınan mükellefler, mücbir sebep hali devam ettiği sürece kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına KDV tevkifatı uygulamayacaklardır...COVID-19 Kapsamında Kişisel Veriler Nasıl İşlenecek?

31 Mart 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Covid-19 kapsamında özel nitelikli kişisel veriler başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine yönelik merak edilen soruların cevaplarını yayımlamıştır...7226 Sayılı Kanun ile Vergisel Bazı Konularla ilgili Düzenlemeler Yapıldı

27 Mart 2020

COVID-19 salgınının ortaya çıkaracağı bazı olumsuzlukları önlemek amacıyla hazırlanan ve 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da, vergisel bazı konularla ilgili düzenlemeler yapılmıştır...