Mali Bültenler

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili Açıklamalar

11 Mayıs 2021

27.04.2021 tarih ve 31467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.314 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

4 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 314 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, evde ürettikleri malları internetten satan gerçek kişilere ilişkin gelir vergisi muafiyeti ve...Mayıs ayında Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışmalarına İlişkin Desteklenecek Oranın %100 Olarak Revize Edilmesi Hakkında Duyuru

4 Mayıs 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan çalışma sürelerinin 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki destek ve teşviklere konu edilebilmesi için belirlenen son tarihin 31 Mayıs 2021 olduğu duyurulmuştu.Konaklama hizmetlerinde KDV oranı indiriminin süresi uzatıldı

3 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Haziran-2021 döneminde gerçekleştirilecek konaklama hizmetlerine ilişkin KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 sayılı Kanun Yayımlandı

3 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Kanun ile, Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.