Mali Bültenler


Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında 165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı

21 Şubat 2024

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen2023 Yılı Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi Hesaplamalarında Kullanılacak Faiz Oranı %53,11 Olarak Revize Edilmiştir

21 Şubat 2024

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi hesabında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler...KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 50 No’lu KDV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı 12.02.2024

12 Şubat 2024 (Yayın Dönemi "12.02.2024")

10 Şubat 2024 Tarihli ve 32456 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) ile;2 No.lu KDV Beyan ve Ödeme Sürelerini Düzenleyen 164 Seri No.lu VUK Sirküleri Yayımlandı. 12.02.2024

12 Şubat 2024 (Yayın Dönemi "12.02.2024")

Vergi Kesintisi Yapmakla Sorumlu Tutulanlar Tarafından Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır1 No’lu KDV Beyannamesi, 2 No’lu KDV Beyannamesi ve ÖTV Beyannamesi Hakkında E-Beyanname Duyuruları 02.02.2024

2 Şubat 2024 (Yayın Dönemi "02.02.2024")

01.02.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Dijital Vergi Dairesi internet sayfasında E-Beyanname duyuruları bölümünde yapılan 1 No’lu KDV Beyannamesi, 2 No’lu KDV Beyannamesi ve ÖTV Beyannamesi hakkında çeşitli duyurulara aşağıdaki bölümde yer verilmiştir;