Mali Bültenler


Gelir ve Kurumlar Vergisi iadesine ilişkin 252 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Güncellenmiştir

7 Ekim 2021

06.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) ile...Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı dahilinde “Dijital Dönüşüm” çağrısı ilan edildi

4 Ekim 2021

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (Hamle Programı) kapsamında “Dijital Dönüşüm” başlıklı çağrıyı ilan etmiştir.Yenilenmiş Cep Telefonlarında KDV Oranı Yüzde 1’e İndirildi

30 Eylül 2021

30 Eylül 2021 Tarihli ve 31614 Sayılı Resmî Resmi Gazete’de yayımlanan; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranında indirim yapıldı.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasında Başvuru, Bildirim, Beyan ve Taksit Ödemeleri Süreleri “1 Ay” Uzatılmıştır

27 Ağustos 2021

27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’ de 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) yayımlanmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 37 Seri Numaralı Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Ağustos 2021

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 37 seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara KDV iadesi yapmak üzere