Mali Bültenler


Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına ilişkin 2022/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

3 Ekim 2022

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022/1 Sayılı Tebliğ 01.10.2022 tarih ve2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir

3 Ekim 2022

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 30.09.2022 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/61 ile 2022 yılı...Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapan (Sayı: 2022/27) Tebliğ Yayımlandı

30 Eylül 2022

21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 6036 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

15 Eylül 2022

15.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6036 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler bültenimizde açıklanmıştır.Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

14 Eylül 2022

Spor kulüplerinin birleşmesi ile faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla...