Mali Bültenler


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır 07.09.2023

7 Eylül 2023 (Yayın Dönemi "07.09.2023")

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ 07.09.2023 tarih ve 32302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Tecil Ve Taksitlendirme Talebinde Bulunan Borçluların Taleplerinin Değerlendirilmesinde Tutar İtibarıyla GİB Birimlerine Tanınan Yetkiler Yeniden Belirlenmiştir. 22.08.2023

22 Ağustos 2023 (Yayın Dönemi "22.08.2023")

Gelir İdaresi Başkanlığı, 17 Ağustos 2023 tarih ve 2023/5 sayılı Tahsilat İç Genelgesini yayımlamıştır.Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır 09.08.2023

9 Ağustos 2023 (Yayın Dönemi "09.08.2023")

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ taslağı hazırlanmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmış olup, ilgili taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı 09.08.2023

9 Ağustos 2023 (Yayın Dönemi "09.08.2023")

9/8/2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğde, 7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasına istinaden, mücbir sebep hali 30/11/2023 tarihinde sona erecek olan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere, anılan Kanun kapsamında 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapılabileceği, yapılandırılan tutarların ilk taksitinin 31 Mart 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024 tarihine kadar) ödenmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ile bazı ürünlerden alınan GEKAP tutarları artırılmıştır. 02.08.2023

2 Ağustos 2023 (Yayın Dönemi "02.08.2023")

02.08.2023 tarihli ve 32267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7449 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı ürünlerden alınan GEKAP tutarları %100 oranında, içecek ambalajlarından alınan GEKAP tutarları ise %20 oranında artırılmıştır.