Mali Bültenler

“Vergi affı” ve “vergi yapılandırması” olarak bilinen “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı

9 Haziran 2021

'Vergi Affı'' ve ''Vergi Yapılandırması'' olarak bilinen 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri Numaralı Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

4 Haziran 2021

3 Haziran 2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 36 seri numaralı Tebliğ ile KDV’nin indirim ve iade uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.2019 Ülke Bazlı Raporlama (CbcR) beyanı ve & 2020 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Süresi olan 30.06.2021 yaklaşıyor

28 Mayıs 2021

Bilindiği üzere 2019 yılı Ülke Bazlı raporların beyan süresi 31.12.2020 tarihinden Nihai Ana Merkezi Türkiye’de olan Çok Uluslu Gruplar için 31.03.2021; Nihai Ana merkezi yurtdışında olan Çok Uluslu Gruplar için 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) yayımlandı

25 Mayıs 2021

25.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) ile; finansman gider kısıtlaması, sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere halka arz edilen kurumlarda indirimli vergi oranı uygulanması ve 2021 yılında artırılan kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili Açıklamalar

11 Mayıs 2021

27.04.2021 tarih ve 31467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.