Mali Bültenler

KDV Oran İndiriminin Süresi Uzatıldı

30 Temmuz 2021

30 Temmuz 2021 Tarihli ve 31553 Sayılı Resmi Gazete’de; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4312 Sayılı Karar yayımlandı.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Ağustos – Eylül 2021 Dönemi Uzaktan Çalışma Sürelerine İlişkin Belirlenen Destek Oranı Hakkında Duyuru

28 Temmuz 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan çalışmaTeknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı dahilinde “Üretimde Yapısal Dönüşüm” çağrısı ilan edildi

13 Temmuz 2021

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (Hamle Programı) kapsamında “Üretimde Yapısal Dönüşüm” başlıklı çağrıyı ilan etmiştir.Gerçek faydalanıcı bilgilerinin bildirimine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı

13 Temmuz 2021

13.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller için gerçek faydalanıcı bilgilerini beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 31.07.2021’e Uzatılması Hakkında Duyuru

13 Temmuz 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan