Mali Bültenler

Nakit Sermaye Artışlarında Kurumlar Vergisi İndirimine İlişkin Düzenlemeler Yapıldı

8 Mart 2016

04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde (Seri No:1) değişiklik yapılmasına dair 9 Seri No.lu Genel ...Ar-Ge Faaliyetlerine İlişkin Yapılan Yeni Düzenlemeler

29 Şubat 2016

6.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de, Başbakan tarafından 14 Ocak 2016 tarihinde açıklanan ve Ar-Ge, yenilik, tasarım gibi konulara dair önemli düzenlemeler...Hazır Beyan Sistemine ilişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı

25 Şubat 2016

5 Şubat 2016 tarih ve 29635 sayılı Resmi Gazete'de, gelir vergisi mükelleflerinin gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak...459 Sıra No’lu Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

12 Şubat 2016

12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 469 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin...Türkiye Kızılay Derneği ile İlgili Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Uygulamasına Yönelik Açıklamalar Yapıldı

11 Şubat 2016

5 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Türkiye Kızılay Derneği’ne Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneği’nin Teslim...