Kar Dağıtımı Sınırlamasında Süre Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 30 Ekim 2020T.C. Ticaret Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” 28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Önemli değişiklikler nelerdir ?

Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na ilave edilen Geçici 13’üncü Madde ile, sermaye  şirketlerince  geçmiş  yıl  karlarının  ve  serbest  yedek  akçelerinin 30.09.2020  tarihine  kadar  şirketten  nakit  çıkış  olacak  şekilde  dağıtıma  konu edilemeyeceği, buna göre şirketlerce yalnızca 2019 yılı net dönem kârının % 25’inin dağıtıma konu edilebileceği ve bu kapsamda genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmişti. Sermaye şirketlerinin 2019 yılı net kârının yalnızca yüzde 25’inin dağıtılmasına karar verilebileceği yönündeki bu hükmün süresi yıl sonuna kadar (31.12.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Tebliğ değişikliği ile ayrıca, tebliğin 5. ve 6. maddelerinde yer alan "kâr payı" ibareleri, " kâr payı ve kâr payı avansı" olarak düzenlenmiştir.  Buna göre, kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar, aynı zamanda kâr payı avansı dağıtımında geçerli olacaktır.