Mali Bültenler

Yevmiye Defteri Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma

1 Haziran 2016

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6455 sayılı Kanun ile değiştirilen 64. maddesi uyarınca yevmiye defterinin kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin...2015 Yılı Vergi Levhalarının 31 Mayıs 2016’ya Kadar Alınması Gerekiyor

26 Mayıs 2016

Vergi levhası bulundurma zorunluluğu kapsamında mükelleflerin 2015 takvim yılına ilişkin vergi levhalarını 31.05.2016 günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir.6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

23 Mayıs 2016

6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan KDV Genel Uygulama Tebliği'nin bazı maddeleri değiştirilmiş ...Ücret ve Benzeri Menfaatlerin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı

23 Mayıs 2016

21 Mayıs 2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nit​​​​elikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair...Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Düzenleme

5 Mayıs 2016

10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 20. maddesi ile ...