İşverenlerin Fesih Yasağı, İşverenlerin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 30 Ekim 202027.10.2020 tarihli 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.10.2020 tarihli, 3134 ve 3135  sayılı Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca işverenlerin fesih yasağı, işverenlerin ücretsiz izne çıkarma hakkı ve kısa çalışma ödeneği süreleri uzatılmıştır.

Önemli değişiklikler nelerdir ?

Yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle alınan tedbirler arasında yer alan işverenlerin fesih yasağı, işverenler tarafından çalışanların tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılması hakkı ve kısa çalışma ödeneği süreleri uzatılmıştır.

Bu kapsamda, kısa çalışma uygulanan işyerleri için, 30.06.2020 tarihi dahil olmak üzere, bu tarihe kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, önceden belirlenen 31.10.2020 tarihini takiben 2 ay daha (31.12.2020’ye kadar) uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna ek olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi kapsamında işverenlere tanınan tek taraflı olarak çalışanları ücretsiz izne çıkarma hakkı, İş Kanunu 25. Maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapatılması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında olağan işten çıkarma yasağı süreleri, 17.11.2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile (17.01.2021’e kadar) uzatılmıştır.