Mali Bültenler

2021 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları ile Damga Vergisi Oranları Belirlendi

29 Aralık 2020

29 Aralık 2019 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 65 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı ve Kanun'a ekli (1) Sayılı Tablo'da yer alan kağıtlardan alınacak damga vergisi tutarları açıklanmıştır...2021 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Kanunu'ndaki Had ve Tutarlar Açıklandı

29 Aralık 2020

29/12/2020 tarih 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 313 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, 2021 yılı için Gelir Vergisi Kanunu'nda yeniden değerleme oranında artan had ve tutarlar açıklanmıştır...2021 Yılında Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanuna Göre Çeşitli Had ve Miktarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

29 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:522) ile, 2021 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak çeşitli had ve miktarlar belirlenmiştir.2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı

29 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 53 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları açıklanmıştır...2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

29 Aralık 2020

2021 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 9,11) kullanılmak suretiyle 86 ve 87 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.