Mali Bültenler

Ticaret Bakanlığı, COVID-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirlere ilişkin Duyuru Yayımladı

20 Mart 2020

Ticaret Bakanlığı ve Sicil Müdürlükleri nezdinde COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler, ilgili internet sitelerinde yayımlanmıştır...Covid 19 Salgını Nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Görev Alan Personelin Geçici Süre ile Evden Çalışabileceğine İlişkin Basın Açıklaması Yapıldı

16 Mart 2020

15.03.2020 tarihinde yapılan basın açıklamasına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı ortak kararla, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde...KDV Tevkifat Oranlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

3 Mart 2020

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...2151 Sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

25 Şubat 2020

27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın ilgili bölümlerinde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır...Vergi İhtilaflarında Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesine İlişkin 517 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı

20 Şubat 2020

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyeceği, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edileceğine ilişkin...