1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 20241832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

 

Ø  1832 kodlu Sanayide Yeşil Dönüşüm çağrısının ikincisi 15.04.2024 itibari ile açılmış olup, başvurular 17.05.2024 tarihinde kadar alınacaktır.

 

        Özel sektör kurulularının yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecektir.

        Daha önceden Ar-Ge çalışması yapılmış, belli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileşmemiş ürünler ya da süreçler (THS 5-9) projelelendirilebilir. Bu çalışmalar aşağıdaki kapsamda yürütülmüş olan projelerin devamı olarak sunulabilir;

ü  TÜBİTAK ya da KOSGEB programlar kapsamında desteklenmiş

ü  Diğer ulusal ya da uluslararası programlarda desteklenmiş

ü  Kuruluşun kendi kaynakları ile yürütülmüş

        Prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, saha denemeleri, demonstrasyon aşamasında olan tüm çalışmalar desteklenebilecektir.

        Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bir projede en fazla 3 ortak yer alabilir.

        Üniversiteler ve araştırma kurumları ortak olarak yer almaz; ancak danışmanlık ya da hizmet alımı yapılabilir.

Süre üst sınırı: 24 ay

Bütçe üst sınırı;

Mikro/Küçük ölçekli kuruluş: 7.500.000 TL

Orta ölçekli kuruluş: 12.000.000 TL

Büyük ölçekli kuruluş: 22.500.000 TL

 

Uygunluk kontrolü

Başvuru yapacak kuruluşların aşağıda belirtilen tüm kriterleri sağlaması gerekmektedir. Projeler değerlendirme sürecine alınmadan önce bu kriterler açısından uygunluk kontrolleri yapılacaktır.

        Başvuru yapacak kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olmalıdır.

        Kuruluş tescil tarihi 2 yıl ve üzeri olmalıdır (spin-off’lar ve TÜBİTAK 1512 ve/veya 1812 desteği alarak kurulmuş şirketler hariç).

        Başvuru sahibi firma (ortaklı projelerde sadece yürütücü kuruluş) en az %75 ortaklıkla özel sektöre ait kuruluş olmalıdır.

        Projenin desteklenmesi halinde geri ödemeli destek tutarı kadar Teminat sunulabilmelidir.

        Projede yer alan her bir kuruluş için son 3 yılın ortalama aktif toplamı veya net satışlarının geri ödemeli finansman değerinden büyük olması gerekmektedir. Tescil tarihi 2 yıldan az olan şirketler için bu kriter aranmamaktadır.

        Projede yer alan her bir kuruluş için Çevresel ve Sosyal Etki Beyan Formu doldurulmalıdır.

 

Desteklenebilecek Gider Kalemleri

Projeler kapsamında desteklenebilecek gider kalemleri:

        Personel giderleri

        Seyahat giderleri

        Alet/teçhizat giderleri (alımı yapılan alet/teçhizat sigortalanmalıdır)

        Ar-Ge ve Test kuruluşlarına yaptırılan işlere ait giderler

        Hizmet alımları

ü  CE, kalite belgelendirme ve sertifikasyon giderleri

ü  Ekonomik fizibilite raporu hazırlanması için alınacak hizmet gideri*

ü  Lisanslanan patentli teknolojilerin olgunlaştırılması ve bu teknolojilerin yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi ile ilgili faaliyetlere ait giderler**

ü  Proje kapsamında satın alımı gerçekleştirilen her bir alet/teçhizatın taşıma, kullanım vb risklere karşı proje süresince sigortalanmasına ilişkin giderler

ü  Yeşil Dönüşüm Gösterge hedeflerinin doğrulanmasına ilişkin hizmet alımları

        Malzeme giderleri

 

Destek Şekli

Kuruluşlara Türk Lirası üzerinden faizsiz geri ödemeli destek verilecektir.

        Sermaye şirketlerinden sözleşme aşamasında geri ödeme tutarı kadar teminat alınacaktır.

        Proje toplam bütçesi kuruluşun öz sermaye katılım tutarı ve geri ödemeli destek tutarı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öz sermaye katılım oranı büyük ölçekli firmalar için %30, KOBİ’ler için %20, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için %10’dur. Kalan kısım geri ödemeli destek tutardır.

        Proje tamamlandıktan sonra çağrı duyurusunda belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirmeye ve projenin başarı durumuna göre geri ödenecek kredinin bir kısmı hibe desteğe dönüştürülecektir.

        Hibeye dönüşme oranının hangi kriterlere göre belirleneceği çağrı duyurusunda belirtilmiş olup, bu oran proje çıktıları üzerinden yapılacak değerlendirme çerçevesinde belirlenecektir.

        Proje kapsamında kullanılan kredinin hibeye dönüşme oranı büyük ölçekli firmalar için en az %50, KOBİ ölçeğindeki firmalar için en az %60’tır. Bu oranlar projenin başarı kriterlerinin tespiti halinde büyük ölçekli firmalar için en fazla %70, KOBİ ölçeğindeki firmlaar için en fazla %80’e çıkarılabilecektir.

        Geri ödemeler proje tamamlandıktan 1 yıl sonra başlayacaktır. Yılda 2 kere 6’şar aylık taksitler halinde TÜBİTAK’a ödenecektir.

        Geri ödeme süresi en fazla 4 yıldır.