Mali Bültenler

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapıldı

7 Ekim 2020

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 Sayılı Karar 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir...Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkin Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

7 Ekim 2020

07.10.2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu'nun 160/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkinine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine İlişkin Kanunlarda (4691 ve 5746 sayılı Kanunlar) Değişiklik İçeren Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

6 Ekim 2020

30.09.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun teklifi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGB) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (CBCR MCAA) Beyanı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanarak Resmi Gazete’de Yayımlandı

2 Ekim 2020

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Beyanı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli ve 31261 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı...Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Biyometrik İmza ve 18 Yaş Altı Kişilere İlişkin Yeni Kararlar

2 Ekim 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, biyometrik imza verisinin kullanılmasına ilişkin kararını yayımladı...