Mali Bültenler

Değerli Konut Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

16 Ocak 2021

15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile, 2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak değerli konut vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir...Whatsapp’a Bir İnceleme de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan

15 Ocak 2021

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın, 04 Ocak 2021 tarihinde gizlilik politikasını güncellemesi üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet sitesi üzerinden bu çok tartışılan konu ile ilgili bir kamuoyu duyurusu yayımlamıştır.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 28.02.2021’e Uzatılması Hakkında Duyuru

7 Ocak 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan...2021 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Yeniden Belirlendi

29 Aralık 2020

29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:53) ile, 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Değerlerinin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

29 Aralık 2020

29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri