Mali Bültenler

Kurumlar Vergisi Oranında Artış İçeren 7316 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

22 Nisan 2021

22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, çeşitli vergisel konularda düzenlemeler yapılmıştır.Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik

20 Nisan 2021

20.04.2021 tarih ve 31460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlandı

16 Nisan 2021

Yönetmelik ile, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaması ve ödemeKişisel Verileri Koruma Kurumuna Yapılan Şikayetlerin Usul Şartları Hakkında Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

31 Mart 2021

Kurum, 30.03.2021 tarihli kamuoyu duyurusu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 13. ve 14. maddelerinde düzenlenen “Veri Sorumlusuna Başvuru” ile “Kurula Şikâyet” başlıklı iki maddesini ele alarak, Kurum’a yapılan şikayetleride usul şartları bakımından dikkat edilmesi gereken hususları detaylı olarak ele almıştır.Hatırlatma – Beyana Tabi Ücret Gelirlerinin Beyan Edilmesi için Son Gün 31.03.2021

26 Mart 2021

2020 yılında tek veya birden fazla işverenden elde edilen kesinti yoluyla verilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 600.000 TL’yi aşması halinde, söz konusu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.