Mali Bültenler

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 sayılı Kanun Yayımlandı

3 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Kanun ile, Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

3 Mayıs 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 31.05.2021’e Uzatılması ve Nisan Ayı Oranının %60’a Çekilmesi Hakkında Duyuru

29 Nisan 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelininAvrupa Birliğinden Gelen Eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi’nin Sonradan İbraz Edilmesi Durumunda Menşe İspatı Yapılmasına Gerek Bulunmadığı Belirtildi

27 Nisan 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün E-20117910 sayılı, 22.04.2021 tarihli ve Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç Maddesinde Yapılan Değişikliğin Düzenlenmesi konulu dağıtımlı yazısı yayımlanmıştır.2010/41 Sayılı Antrepoda Uzun Süre Bekleyen Eşyalara İlişkin Genelgede Değişiklik Yapıldı

27 Nisan 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün E-40216608 numaralı, 23.04.2021 tarihli ve 2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik konulu yazısı yayımlanmıştır.