Mali Bültenler

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı Ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave Gümrük Vergilerinde Yapılan Değişiklik

9 Temmuz 2020

30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete 'de 29.06.2020 tarihli ve 2705 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar yayımlanmıştır...Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

9 Temmuz 2020

30.06.2020 tarihli ve 31172 sayılı Resmi Gazete’de 2710 sayılı Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır...Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 01.07.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayı

9 Temmuz 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli ve 55527208 sayılı Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 01.07.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayına İlişkin yazı yayımlanmıştır...Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar için Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişin Usul ve Esaslar

9 Temmuz 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar için...Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

1 Temmuz 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 29.06.2020 tarihli ve 132882 sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uygulamalarının...