Mali Bültenler

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

14 Ekim 2020

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapıldı

7 Ekim 2020

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 Sayılı Karar 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir...Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkin Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

7 Ekim 2020

07.10.2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu'nun 160/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkinine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine İlişkin Kanunlarda (4691 ve 5746 sayılı Kanunlar) Değişiklik İçeren Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

6 Ekim 2020

30.09.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun teklifi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGB) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.Declaration Regarding Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (CbC MCAA) Approved in Turkey

5 Ekim 2020

Subject: Declaration regarding Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (CbC MCAA) has been approved and published in the repeated Official Gazette dated October 1, 2020. In this regard; Turkey is considered a signatory of the CbC MCAA as of December 30, 2019.