Mali Bültenler


Tahsilat Genel Tebliği'nde Zamanaşımına İlişkin Önemli Düzenlemeler Yapıldı

22 Nisan 2016

A Seri ve 1 Sıra no.lu Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair A Seri ve 7 Sıra No.lu Tebliğ ile vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin alınması ve tahsil zamanaşımı süresinin belirlenmesi ...TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilemesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

21 Nisan 2016

21.04.2016 tarih ve 29691 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile TÜFE'ye endeksli anüite ...Mali Tatil Uygulamasına İlişkin 2 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlandı

12 Nisan 2016

Daha önce 6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemelere yer verilen ve söz konusu düzenlemelere ilişkin hususların ...Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

8 Nisan 2016

08.04.2016 tarih ve ​​​289678 sayılı Resmi Gazete'de​ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik ...Bazı Alacakların 6522 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Yayımlandı

8 Nisan 2016

Özet: 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 seri no.lu “Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ” ile Artvin İline bağlı Murgul ...