Mali Bültenler


Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 511 Sıra No'lu Tebliğ Yayımlandı

21 Ekim 2019

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Uygulama Tebliği'nde (Sıra No: 456) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de elektronik...İş Yeri Değişikliği ve Nakil İşlemlerine Yönelik Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 510 Sıra No'lu Tebliğ Yayımlandı

21 Ekim 2019

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No:240) Değişiklik Yapılmasına Dair...Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Veri İhlaline İlişkin Yeni Karar

16 Ekim 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlara ilişkin aldığı kararı yayımladı...KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 27 Seri No'lu Tebliğ Yayımlandı

15 Ekim 2019

15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayımlanmıştır. Mezkûr Tebliğ...Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Sicil'e Kayıt Kararı

8 Ekim 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye'deki şubeleri ile irtibat bürolarının sicile kayıt yükümlülüğü hakkında aldığı kararı...