Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılan Sözleşme Ve Satış Ödemelerinin Dövizle Yapılabileceği Durumlar Bildirilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılan Sözleşme Ve Satış Ödemelerinin Dövizle Yapılabileceği Durumlar Bildirilmiştir.

28.02.2024 tarihli ve 32474 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları  "döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılan sözleşme ve satışlardan" doğan;

·        19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin,

·        Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin,

·        Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketler ile İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin,

·        Gümrük beyannamesinin gerektiği ihrakiye satış ve teslimi, transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin yapılan menkul satış sözleşmelerinin ödeme yükümlülüklerinin,

·        Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme gibi yükümlülüklerinin,

dövizle yapılabilmesine izin verilmiş olduğu bildirilmiştir.

Bu Tebliğin 1 inci maddesi ile değiştirilen 8 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi ile aynı fıkraya eklenen (a), (b) ve (c) bentleri 21/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.