Mali Bültenler

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

1 Haziran 2018

30.05.2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazete'de KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair...Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği Yayımlandı

31 Mayıs 2018

31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete 'de Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin ...Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Kapsamında Gümrük İdareleri Tarafından Yapılacak İşlemler

30 Mayıs 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 18.05.2018 tarihli ve 85593407-010.06.99 sayılı Genelge ile...Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli "Granit" Ürününe Yönelik Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Mevcut Haliyle Uygulanmaya Devam Edilmesine Karar Verildi

30 Mayıs 2018

24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ...A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin Basımı, Dağıtımı, Düzenlenmesi ve Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilecek Kişi, Kurum, Kuruluşların Belirlenmesi ve Yapılacak İşlemler

30 Mayıs 2018

3.05.2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğleri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148 ve 149) ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile ...