Mali Bültenler


Koronavirüs Salgını Nedeniyle İhtiyaç Duyulabilecek Belirli Ürünlerin İhracı İzne Tabi Olacak

18 Mart 2020

18.03.2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazetede İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır...Gözetim Uygulanmasına ilişkin 2009/8 No'lu Tebliğ'de Gümrük Kıymeti ve CIF Kıymete ilişkin Değişiklik Yapıldı

17 Mart 2020

08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmî Gazete’de 2009/8 No.lu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır...1206 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Bazı Eşyaların İthalatında Gözetim Uygulamasında Değişiklik

17 Mart 2020

08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmî Gazete ’de 2017/4 No.lu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı...Asansör Kılavuz Rayları İthalatında Uygulanmakta Olan Gözetim Miktarına ilişkin Değişiklik

17 Mart 2020

14.03.2020 tarihli ve 31068 sayılı Resmî Gazete ile 2018/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır...Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

17 Mart 2020

13.03.2020 tarih ve 31067 sayılı Resmi Gazete ile Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldığına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır...