Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden İthalatının Süreç ve Usülleri Hakkında Yazı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden İthalatının Süreç ve Usülleri Hakkında Yazı Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarihli ve 91984935 sayılı “Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile kıymetli maden ve taşların Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması  dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup mezkur eşya için dahilde işleme izinlerinin sadece  Tebliğ’in ilgili kısmı düzenlenmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Buna ek olarak, münhasıran 71.08, 7112.91, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife  pozisyonlarındaki eşya için Tebliğ'in 14/1-b maddesi kapsamında yapılacak izin başvurularına uygulanacak dahilde işleme tedbirleri, mezkur Karar'ın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirtildiği üzere kabul edileceği belirtilmiştir.

·        Dahilde işleme izninin, ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.

·        Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak için ekte belirtilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince kontrol edilmeli ve gerekli adımlar takip edilerek yürütülmelidir.

·        Bu Genelge kapsamı eşya için ilk defa izin başvurusunda bulunan firmalar ve Dahilde işleme izni kapsamında bir takvim ayı içerisinde ithalini gerçekleştiren firmalar için, izin başvurularında süre, oran ve ağırlık bakımından değişiklikler olduğu ve incelenmesi gerektiği bildirilmiştir.

·        İzin başvurusunda eşyada aranan şartlar ile ilgili maddelere ve bu maddeleri açıklayıcı kılan örneklere ekte yer verilmiştir.

·        Söz konusu işlem için süre, bu Genelge’nin yürürlük tarihinden itibaren düzenlenecek izinler için geçerli olmak  üzere "2 ay" olarak belirlenmiştir.

·        İzin kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca gerçekleştirilecek standart işlenmemiş altın ithalinde beyannamenin 44 no.lu Açıklamalar alanına standart işlenmemiş altının  formu (külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyan edilmesi zorunlu kılınmıştır.

·        7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşyaya ilişkin dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla  birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacak şekilde ve yukarıda belirtilen dahilde işleme tedbirleri çerçevesinde  karşılanacak; eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi talepleri kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda İlgide kayıtlı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiş olup Yazı hükümlerinin 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.