Duyurular


OECD İki Sütunlu Çözüm Mekanizması Hakkında Son Güncellemeler – Tutar A, Tutar B, STTR ile ilgili zaman çizelgeleri 13.07.2023

13 Temmuz 2023 (Yayın Dönemi "13.07.2023")

OECD, 11.07.2023 tarihinde ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi zorluklarını ele almak için oluşturulan iki Sütunlu Çözüme ilişkin bir “Çıktı Bildirgesi” yayınlamıştır. Bildirimde bahsi geçen temel konuları aşağıda dikkatinize sunarız.Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İçin Son Tarih 31.07.2023 07.07.2023

7 Temmuz 2023 (Yayın Dönemi "07.07.2023")

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca;Duyuru: TÜBİTAK 1501 ve 1507 Çağrısı açıldı 16.06.2023

16 Haziran 2023 (Yayın Dönemi "16.06.2023")

Senede 2 dönem olarak açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı için bu sene yaşamış olduğumuz deprem felaketi nedeni ile 2023-2 çağrılarının taslak programı erken açıklanmıştır.Hatırlatma: 2022 Hesap Dönemine ait Ülke Bazlı Raporlama için Bildirimi Süresi 30.06.2023 tarihidir 15.06.2023

15 Haziran 2023 (Yayın Dönemi "15.06.2023")

2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre bir önceki sene konsolide cirosu 750 milyon Euro’yu geçen Çok Uluslu İşletmeler (CUİ) Ülke Bazlı Rapor hazırlamak ve beyan etmekle yükümlüdür.154 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlandı 26.04.2023

26 Nisan 2023 (Yayın Dönemi "26.04.2023")

154 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlandı.