Duyurular


154 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlandı 26.04.2023

26 Nisan 2023 (Yayın Dönemi "26.04.2023")

154 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlandı.Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 15.06.2022 İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi (EK 30) Hakkında Duyuru Yayınlandı

16 Haziran 2022

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde yer alan, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına tanınan istisnadan yararlanabilmeleriİhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

12 Nisan 2022

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesinde değişiklik yapılarak geçici 1. Madde ilave edilmiştir.E-Arşiv Fatura Düzenleme Hadlerinde Değişiklik Yapılmıştır

2 Mart 2022

22.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile E-Arşiv fatura düzenleme hadlerinde değişiklik yapılmıştır.4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 25 ŞUBAT 2022 TARİHİ GÜN SONUNA KADAR UZATILDI

17 Şubat 2022

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.02.2022 tarihinde yayımlanan sirkülere göre 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile