Yabancı Sermayeli Yatırımcıların “E-TUYS” üzerinden Yapması Gereken Bildirimler

Yayınlanma Tarihi: 15 Nisan 2019


Şirketlerin vergi beyannamelerinin yanısıra, yerine getirmeleri gereken bildirim yükümlülüklerini de elektronik ortamda yapmaları, gelişen teknolojinin doğal bir sonucu​​.

Mayıs 2019 sonuna kadar eski uygulamada kağıt ortamında yapılan bildirimlerin, yen uygulamada nasıl yapılacağı yazımızın konusunu oluşturuyor.

Eski Uygulama Nasıldı?

Bilindiği üzere Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler ve şubeler, 4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" kapsamında aşağıda yer alan formları belirtilen sürelerde kâğıt ortamında "Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü"ne gönderiyordu.

EK-1: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu

 • Her yıl Mayıs ayı sonuna kadar gelir tablosu ve bilanço ile birlikte
   

EK-2: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu

 • Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeye müteakip en geç bir ay içinde
   

EK-3: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu

 • Her hisse değişikliğine müteakip en geç bir ay içinde

 

Yeni Uygulamada Ne Değişti?

1 Haziran 2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"'te yapılan değişiklik ile söz konusu bildirimler, bundan sonra aynı süreler içinde ve yetkilendirilmiş kullanıcılar vasıtasıyla Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sistemi üzerinden elektronik olarak bildirilmeye devam edilecektir.

Ancak bu yeni uygulama şirketlerin dikkat etmesi gereken husus, elektronik ortamda yapılacak olan bu bildirimin sadece "yetkilendirilmiş kişiler" tarafından yapılabileceğidir.

Yetkilendirme İşlemi Nasıl Yapılacak?

Yetkilendirme işlemi için öncelikle "yetkilendirilecek kullanıcı"nın şirket tarafından seçilmesi gerekiyor.

Burada önem arz eden husus, "yetkilendirilecek kullanıcı" nın bahse konu bildirimleri kendi adına aldığı / alacağı elektronik imza ile yapacak olması.

Seçilen "yetkilendirilecek kullanıcı" adına şirket için bildirim yapabilme yetkisinin verilebilmesi için, aşağıdaki evrakların posta yolu ile Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekiyor.

 • Dilekçe,

 • Noter onaylı Taahhütname

 • Kullanıcı Yetkilendirme Formu,

 • İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı
 
 
İlgili dilekçe, form ve taahhütname örneklerine buradan erişilebilir.

 

Yetkilendirme Sonrası Bildirim Nasıl Yapılacak?

Yetkilendirme başvurusuna ilişkin fiziki evrakların Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya elden ulaştırılmasına müteakip, sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun uzmanlarca kontrolünü yapılacak olup, yatırımcıya ait bilgilerin E-TUYS'a kaydedilmesi ile onay işlemleri başlatılacaktır. Yetkilendirme talebinin sonucu, yetkilendirilmiş kullanıcının başvuru belgelerinde beyan ettiği elektronik posta adresine en geç 20 iş günü içinde bildirilir. Başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olması durumunda, yetkilendirme evraklarında bulunan telefon numarası veya e-posta adresinden kullanıcıya veya yatırımcıya ulaşılarak tamamlanması gereken eksik belgeler bildirilir.

Kullanıcı, yetkilendirme mailinin e-posta adresine ulaşmasını müteakip en geç 1 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne internet sitesinde yer alan E-TUYS'a giriş yaparak "Yatırımcı" ve "Ortak Listesi" alanlarındaki bilgileri e-imzasını kullanarak elektronik ortamda doldurur ve kaydeder. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus ise; Yetkilendirme kimin adına yapıldıysa E-TUYS'a o kişinin elektronik imzası ile giriş yapılabilir.​

Öyle görünüyor ki her alanda teknoloji ve bilişimi meslek hayatımıza dâhil eden İdare, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü üzerinden yapılacak işlemlerini de elektronik hizmet ağının bir parçası haline getirmiştir.