Ödenmeyen SGK Primleri Gider Yazılabilir mi?

Yayınlanma Tarihi: 27 Nisan 2020


COVID-19 için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok tedbir alındı. Bu kapsamda, 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca;

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

İşverenler mücbir sebep kapsamına girip girmediklerini ve erteleme kapsamındaki işyerleri arasında olup olmadıklarını;

https://ivd.gib.gov.tr

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adreslerinden kontrol edebilmektedir.

Bu doğrultuda;

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26.03.2020 tarihli ve 2020/188 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde ;

  • Mart 2020 dönemine ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02.11.2020 tarihine,
  • Nisan 2020 dönemine ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30.11.2020 tarihine,
  • Mayıs 2020 dönemine ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31.12.2020 tarihine

    ertelenmiştir.

Sigorta prim ödemelerinin ertelenmesi ile birlikte ödenmeyen primlerin ne zaman gider yazılabileceği sorusu gündeme gelmiştir.

Yasal Mevzuat açısından konuyu değerlendirirsek;

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 88. Maddesinin; birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek zorunda oldukları, aynı maddenin devamında Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider yazılamayacağı belirtilmiştir.

COVID-19 nedeniyle ertelenen SGK primlerinin gider yazılacağı dönem ile ilgili özel bir düzenleme yapılmadığından Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait SGK primleri ne zaman fiilen ödenirse o zaman gider yazılabilecektir. Yukarıda belirtilen 3 aya ait prim ödemeleri, ertelenen son ödeme tarihlerinde yapılması durumunda; İdare tarafından farklı bir uygulama getirilmemesi durumunda 2020 1. Dönem, 2. Dönem ve 3. Dönem Geçici Vergi beyannamelerinde matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak olup fiilen ödendiği tarihte gider yazılabilecektir.