Devlet Desteklerinde Dijital Dönüşüm

Yayınlanma Tarihi: 07 Eylül 2020


Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Bilindiği üzere 02.07.2018 tarihi itibari ile yatırım teşvik belgesi başvuruları E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) üzerinden alınmaya başlandı.

Başvurunun yanında yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü iş ve işlemler de E-TUYS üzerinden yapılmaya devam edilmekte.

E-TUYS, iki yıldan uzun süredir yatırımcılar ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olup her iki tarafın da uygulamadan memnun olduğu görülmektedir.

Teşvik ve Desteklere ilişkin başvuru ve takip işlemlerinde dijitalleşme adımlarına devam edilmekte olup, 03.12.2019 tarih ve 30967 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği” ile Destek Yönetim Sistemi (DYS) uygulamasına geçileceği açıklanmıştı.

Destek Yönetim Sistemi Nedir?

Destek yönetim sistemi, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin tüm başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.

Destek Yönetim Sistemi Geçiş Tarihi Nedir?

01.10.2020 tarihi itibari ile yapılacak tüm başvurular yalnızca DYS üzerinden yapılabilecek olup bu tarihten önce de isteyen yararlanıcılar DYS üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

Destek Yönetim Sistemi Kapsamında Neler Olacak?

DYS İhracata yönelik devlet destekleri başvurularının online olarak alınması ve sonuçlandırılmasını sağlayan 6 ana / 100 alt modülden oluşmaktadır.

1. İhracat Destekleri (47 destek bileşeni)

2. Hizmet Sektörü Destekleri (49 destek bileşeni)

3. Belgesiz İhracat Kredileri

4. Dahilde İşleme Rejimi

5. Hariçte İşleme Rejimi

6. Vergi, Resim, Harç İstisnası

Destek Yönetim Sistemi’nin İhracatçılara Faydaları Nelerdir?

1. Tek aşamada destek başvurusu

2. Geçmiş dönem alınan destek bilgisine kolay erişim

3. Sahip olunan DİR/HİR Belgelerini tek ekranda görme

4. Sahip olunan Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerini tek ekranda görme

5. Kağıt ve diğer fiziksel evrakları asgari düzeye İndirme

6. İhracatçı Birlikleri ve Yurtdışı Ticaret Müşavirlikleri ile tam entegrasyon

7. Yurtdışı Fuarlar, Sektörel Ticaret Heyetleri ve diğer pazarlama faaliyetlerine hızlı erişim

8. Ticaret Bakanlığının ihracatçılara sunduğu hizmetlere tek ekrandan erişim

Destek Yönetim Sistemine Başvurular Nasıl Yapılmaktadır?

DYS’ye başvurular, şahsen veya KEP aracılığıyla yararlanıcıların üyesi oldukları ve ihracat işlemlerini ağırlıklı olarak üzerinden geçirdikleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılabilmektedir.

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

DYS, yararlanıcı bilgilerini MERSİS üzerinden almakta olup Başvurudan önce MERSİS'te yer alan bilgilerin kontrol edilerek güncellenmesi gerekmektedir.

Destek Yönetim Sistemine Nasıl Giriş Yapılabilecek?

DYS’ye kaydı yapılan yararlanıcılar, e-imza veya e-devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını online olarak gönderebilecek ve başvuru süreçlerini takip edebilecektir.

Sonuç olarak…

Dijitalleşmenin öneminin anlaşıldığı ve daha da artmasına ihtiyaç duyulduğu bir dönemde E-TUYS’un devamında DYS sisteminin de yararlanıcıların kullanımına açılması hem ticaret bakanlığı hem de yararlanıcılar açısından önem arz eden olumlu yönde bir gelişmedir.

Uğur Kam
Müdür
ukam@kpmg.com