Akaryakıt Ürünlerinde 3 Ocak 2024 Tarihinde Artırılan ÖTV ile Artışın Uygulaması

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2024


Akaryakıt Ürünlerinde 3 Ocak 2024 Tarihinde Artırılan ÖTV ile Artışın Uygulaması

 

Malumunuz, ÖTV Kanununun 12 inci maddesine göre,  Özel tüketim vergisi, aynı kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınmakta olup, petrol, gaz ve madeni yağı gibi petrol türevlerine ilişkin ÖTV I Sayılı Liste ile belirlenmekte ve Kanun’un ilgili maddelerine göre uygulanmaktadır.

Bununla birlikte;  4760 sayılı ÖTV Kanununun; 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu, 3/a maddesinde, söz konusu listedeki mallar için vergiyi doğuran olayın, malın teslimi anında meydana geleceği, 4/1-a maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan mallar bakımından verginin mükellefinin, bu malları imal ve/veya ithal edenler ile ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin olduğu, 12/1 inci maddesinde ise bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallardan, karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları üzerinden ÖTV alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 7456 sayılı Kanunla ÖTV Kanununun 12 nci maddesine 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (5) numaralı fıkra ile (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı, bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki dört hane dikkate alınacağı, Cumhurbaşkanı’nın, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili olduğu hükmü ile, Cumhurbaşkanı’nca yeniden belirlenmiş tutarların uygulanmayacağına ilişkin karar verilmediği durumda “OTOMATİK” olarak artış mekanizması getirilmiştir.

Diğer bir ifadeyle, söz konusu hüküm uyarınca, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenmiş sayılacak tutarların uygulanmamasına karar verilmediği sürece, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacaktır.

Söz konusu artış nasıl uygulanacak?

ÖTV Kanununun 12 inci maddesine eklenen 5 inci fıkranın nasıl uygulanacağına ilişkin GİB’in 29.12.2023 tarihli yazısı ile TOBB a ilettiği yazıda, özetle “ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların yeniden belirlenmiş sayılacak ÖTV tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında söz konusu TÜİK VERİSİNİN İLAN EDİLDİĞİ GÜNÜN SAATİNDEN İTİBAREN, bu malları imal ve/veya ithal eden ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştiren ÖTV mükellefleri tarafından yapılacak teslimler ve düzenlenecek faturalar için geçerli olacağı tabiidir” açıklaması ile uygulamanın nasıl olacağı hususuna netlik kazandırılmıştır. Dolayısıyla, 3 Ocak 2024 tarihinde gece 00.00 ile sabah 10.00 a kadar yapılan teslimlerde ÖTV tutarları değişmeden önceki tutarlar uygulanacaktır.

Sonuç olarak, ÖTV Kanununa ekli I sayılı Listedeki petrol ürünleri ve türevleri için Kg, litre veya metreküp bazında uygulanacak ÖTV maktu tutarları 3 OCAK 2024 tarihi saat 10.00 dan itibaren % 25,61 oranında artırılmış olup söz konusu artırılmış maktu ÖTV tutarları bugün itibariyle ayrıca GİB’in web sitesinde ilan edilmiştir. Söz konusu açıklamaya yandaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/4760-sayili-otv-kanununa-ekli-i-sayili-liste-otv-kanununun-12-nci-maddesinin-5-numarali-fikrasi

 

Timur Çakmak

KPMG Vergi Bölümü Başkanı 

Timur Çakmak
Vergi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı
tcakmak@kpmg.com