2021 Hesap Dönemi Ülke Bazlı Rapor Bildirimiyle ilgili Önemli Hatırlatmalar

Yayınlanma Tarihi: 01 Haziran 2022


Bilindiği üzere Türkiye’de  ilk olarak 24.02.2020 tarihli 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  belirli şartları taşıyan mükelleflere Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü getirilmiştir.  İlk Ülke Bazlı raporlama 2019 hesap dönemi için gerçekleştirilmiştir.

Ülke Bazlı Rapor yükümlülüğü konsolide geliri 750 milyon Euro ve üstü olan Çok Uluslu İşletmelere (ÇUİ) getirilmiştir.

2021 Hesap Dönemi Ülke Bazlı Rapor Bildiriminin 30.06.2022 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Kapsama giren vergi mükelleflerinin 2021 hesap dönemi Ülke Bazlı Raporlama ile ilgili olarak Ülke Bazlı Rapor Bildirimi yapmaları gerekmektedir. Bildirimin Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Kapsama giren Özel hesap dönemine sahip mükellefler için de bildirim süresi aynıdır. Bildirim, interaktif vergi dairesi üzerinden verilecektir.

Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de mukim bir işletme olması durumunda, bu bildirimin çok uluslu işletme grubu adına sadece nihai ana işletme tarafından yapılması gerekmektedir. Nihai ana işletmesi Türkiye’de mukim olmayan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de faaliyet gösteren birden fazla şirketi varsa, bildirimin  Türkiye’de mukim grup üyelerinden biri tarafından yapılması yeterlidir.

Ülke bazlı rapor bildirimlerinde, Grubun Nihai Ana İşletmesi ve/veya Vekil İşletmesi ile ilgili bilgiler ile Grubun 2020 hesap dönemi konsolide gelir tutarı yer alacaktır. Ayrıca, Grubun Nihai Ana İşletmesi ya da Vekil İşletmesi ile Türkiye arasında  yürürlükte olan yetkili makam anlaşması olup olmadığı da  belirtilecektir. Bu sorunun cevabı güncel veriler ile kontrol edilerek buna göre “Evet” ya da “Hayır” seçeneği işaretlenecektir. Eğer yetkili makam anlaşması yürüklükte değilse , “Hayır” seçildikten sonra İdareye Raporu Sunacak İşletmenin de Türkiye’de faaliyet gösteren Şirket olarak sunulması gerekmektedir. Yetkili makam anlaşması yürürlükte olmayan bir ülkede faaliyet gösteren Nihai Ana İşletme ya da Vekil İşletmeye sahip Grupların Türkiye’de faaliyet gösteren iştiraklerinin söz konusu bildirime ek olarak 31.12.2022 sonuna kadar Grubun ülke bazlı raporunu BTRANS sistemi üzerinden ayrıca beyan etmeleri gerekecektir.

Türkiye’de Haziran sonuna kadar yapılması gereken bildirimin, bir çok ülkede de  ilgili ülkelerin iç mevzuatlarına göre yapılması zorunludur. Bildirim tarihi ülkelere göre değişebilmektedir. Nihai Ana İşletmesi Türkiye’de olan Grupların diğer ülkelerdeki bildirim sürelerini de takip etmeleri ve söz konusu bildirimleri gerçekleştirmeleri önemlidir. Bununla birlikte Nihai Ana İşletmesi Türkiye’de olan Grupların, faaliyet gösterdikleri diğer ülkeler ile Türkiye arasında yetkili makam anlaşmaları kapsamında bilgi değişimi yapılmıyorsa yine bu ülkelerde ülke bazlı raporun ayrıca beyan edilip edilmeyeceği ülkelerin iç mevzuatlarına göre değerlendirilmedir.

Kapsama giren Çok Uluslu Grupların ülke bazlı raporlama ile ilgili aksiyonlarını yukarıdaki değerlendirmeler ışığında gerçekleştirmelerini tavsiye ederiz.

Yetkili makam anlaşmalarının güncel listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting - OECD

 

Başak Diclehan
Transfer Fiyatlandırması, Şirket Ortağı
bdiclehan@kpmg.com