2019 Yılı Asgari Ücreti ve Teşviklere Etkisi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2019


1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 25 Aralık 2018 tarihli toplantısında belirlendi.

Buna göre, 2018 yılında geçerli olan asgari ücret %26,05'lik bir artışla yeni yılda brüt 2.558,40 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretten yapılacak kesintiler neticesinde işçilerin eline geçecek olan net asgari ücret (bekâr ve çocuksuz işçi için) AGİ dahil 2.020,90 TL oldu.


Asgari ücret2.558,40
SGK Primi (İşçi payı - %14)358,18
İşsizlik Sigortası Primi (İşçi payı - %1)25,58
Gelir Vergisi (%15)134,32
Asgari Geçim İndirimi191,88
Damga Vergisi (% 07,59)19,42
Kesintiler Toplamı537,50
Net Asgari Ücret2.020,90

 

Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte SGK'ya bildirilecek sigorta primine esas kazancın alt sınırı 2.558,40 TL, üst sınırı ise 19.188,00 TL olmuştur.

Diğer taraftan asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti 3.006,12 TL olarak karşımıza çıkıyor:

Asgari Ücret2.558,40
SGK Primi (İşveren payı - % 15,5)396,55
İşveren İşsizlik Sigorta Primi (İşveren payı - % 2)51,17
İşverene Toplam Maliyet3.006,12

 

İşçinin 6111 sayılı teşvikten yararlanması durumunda işverene maliyeti ise aşağıdaki şekilde olacak:

Asgari Ücret2.558,40
SGK Primi (İşveren payı - 0)0
İşveren İşsizlik Sigorta Primi (İşveren payı - % 2)51,17
İşverene Toplam Maliyet2.609,57

 

Bununla birlikte işçinin 17103 sayılı teşvikten (imalat ve bilişim sektörü) yararlanması durumunda işverenin üstleneceği işçi ve işveren SGK primleri ile işsizlik sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Buna göre işçi ve işveren payını ifade eden %37,5'lik tutar (2.558,40 * %37,5) 959,40 TL destek kapsamında olacak. Bu destek imalat ve bilişim sektörü için 2.558,40 TL'ye kadar artacak.

Aynı teşvik 27103 sayılı Kanun kapsamında (imalat ve bilişim sektörleri dışında kalan sektörler) uygulanması durumunda ise brüt asgari ücretin %37,5 oranında uygulanacağından 959,40 TL olacak.