Mali Bültenler

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

21 Ekim 2020

12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapılmasına yönelik sınırlamalar içeren...İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ndeki Vergi Düzenlemeleri

19 Ekim 2020

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. İlgili Kanun Teklifinin vergi kanunlarını içeren maddeleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik

16 Ekim 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ((NO: 2020/1) 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir...Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

16 Ekim 2020

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir...Sanayi İcra Komitesi Kurulması Hakkında Karar Yayımlandı

16 Ekim 2020

Özet: Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dahil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesi'nin kurulmasına karar verildi