Mali Bültenler

31.05.2021 tarihine Kadar Yapılacak Kira Ödemelerinde Tevkifat Oranı Düşürüldü

23 Aralık 2020

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 01.01.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar yapılacak çeşitli kira ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.Ülke Bazlı Raporların Otomatik Bilgi Değişimine İmkan Verecek Yetkili Makam Anlaşmaları Türkiye ile 38 Ülke Arasında Yürürlüğe Girdi

22 Aralık 2020

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması...İlk Ülke Bazlı Raporun GİB Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilmesine ilişkin Süre Uzatıldı

21 Aralık 2020

17/12/2020 tarihli TF-2/2020-1 Sayılı Sirküler ile 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatılmıştır.Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3307 Sayılı Karar Yayımlandı

17 Aralık 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3307 Sayılı Karar 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır...Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Tebliğ Yayımlandı

7 Aralık 2020

27 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)" ile kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.