Mali Bültenler

KDV Tevkifat Oranlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

3 Mart 2020

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...2151 Sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

25 Şubat 2020

27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın ilgili bölümlerinde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır...Vergi İhtilaflarında Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesine İlişkin 517 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı

20 Şubat 2020

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyeceği, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edileceğine ilişkin...OECD’nin Finansal İşlemlere İlişkin Raporu ile Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine İlişkin Birinci Yapı Tümleşik Yaklaşım ile ilgili Açıklayıcı Bildirgesi Yayımlandı

17 Şubat 2020

OECD, uzun süredir beklenen finansal işlemler raporunu 11 Şubat 2020 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu rapor OECD Transfer Fiyatlandırması rehberinin...KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

14 Şubat 2020

14.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) ile...