Mali Bültenler

311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

28 Mayıs 2020

27.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de “311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de, 7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir...Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) Yayımlandı

27 Mayıs 2020

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) ile, vergiye uyumlu mükellefler için uygulanan indirime yönelik açıklamalar yapılmıştır...Covid 19 Nedeniyle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi Uzatıldı

18 Mayıs 2020

Covid 19 Nedeniyle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi Uzatıldı30.09.2020 Tarihine Kadar Yapılacak Kar Payı Dağıtımlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

18 Mayıs 2020

17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin...Sigara ve Bazı Tütün Mamullerinde Asgari Maktu ÖTV Tutarı Artırıldı

13 Mayıs 2020

13 Mayıs 2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında 2537 sayılı Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Karar’a...