Mali Bültenler

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

9 Aralık 2019

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yayımlanmıştır...Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

5 Aralık 2019

5.12.2019 tarihli ve 30969 sayılı Resmi Gazete'de Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ileYabancı Merkezi Saklama Kuruluşları ve Genel Saklama Yetkisi Bulunan Yatırım Kuruluşlarının Hizmetlerine Yönelik Tevkifat Düzenlemesi

20 Kasım 2019

20.11.2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:308)...KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Seri No’lu Tebliğ Yayımlandı

8 Kasım 2019

8 Kasım 2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile...İş Yeri Değişikliği ve Nakil İşlemlerine Yönelik Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 510 Sıra No'lu Tebliğ Yayımlandı

21 Ekim 2019

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No:240) Değişiklik Yapılmasına Dair...