Mali Bültenler

Süre uzatımı ile Geçici Madde 13’ün uygulanmasına ilişkin açıklamalar

18 Eylül 2020

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair...Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) Kayıt Yükümlülüğü 1 Aralık 2020’ye uzatıldı

15 Eylül 2020

Ticari elektronik iletiler Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te telefon, çağrı merkezleri...Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Yayımlandı

1 Eylül 2020

24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...Binek Otomobillere İlişkin ÖTV Oranı Yeniden Belirlendi

31 Ağustos 2020

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, binek otomobillere ilişkin özel tüketim vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır...Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranı Düşürüldü

31 Ağustos 2020

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile...