Mali Bültenler

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında İlan Edileceği Belirtilen Öncelikli Ürün Listelerine ilişkin Açıklamalar Yapıldı

1 Mart 2021

Özet: 27.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilan edileceği belirtilen Öncelikli Ürün Listelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Ülke Bazlı Rapor Beyanı için Süre Uzatıldı

22 Şubat 2021

22.02.2021 tarihinde, 2019 hesap dönemi Ülke Bazlı dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkinÜlke Bazlı Raporlama için Şifre İptali

18 Şubat 2021

Ülke Bazlı Raporların otomatik değişimine imkan veren CBC MCAA Yetkili Makam Anlaşması Yürürlüğe girdiği için Türkiye’de Ülke Bazlı Raporlama beyanı yapmayacak Mükelleflerin BTRANS şifresi için önceden yapmış oldukları başvurunun iptali için İdare’ye dilekçe vermeleri gerekmektedir.KDV Tevkifatına Tabi İşlemlerin Kapsamı, Tevkifat Oranları ve Tevkifatlı İşlemlerden Doğan KDV İadesine İlişkin Düzenlemeler İçeren Tebliğ Yayımlandı

16 Şubat 2021

16.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile, KDV tevkifatı uygulamasına yönelik değişiklikler yapılmıştır.Elektronik Belge Uygulamalarıyla ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

9 Şubat 2021

9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) ile, elektronik belge uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.