Mali Bültenler


Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Evden Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 30.09.2020’ye Uzatılması Hakkında Duyuru

25 Ağustos 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile...Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2846 Sayılı Karar Yayımlandı

24 Ağustos 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2846 Sayılı Karar 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir...Finansal kuruluş faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı %0 olarak belirlendi

10 Ağustos 2020

08.08.2020 tarihli ve 312017 sayılı Resmi Gazete’de “2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranlarında 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 1. maddesinin 1. fıkrasının e bendinde değişiklik yapılmıştır...Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları Düşürüldü

31 Temmuz 2020

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, çeşitli mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir.31.12.2020 tarihine Kadar Yapılacak Kira Ödemelerinde Tevkifat Oranı Düşürüldü

31 Temmuz 2020

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak çeşitli kira ödemeleri üzerinden...