Mali Bültenler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine İlişkin Kanunlarda (4691 ve 5746 sayılı Kanunlar) Değişiklik İçeren Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

6 Ekim 2020

30.09.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun teklifi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGB) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.Declaration Regarding Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (CbC MCAA) Approved in Turkey

5 Ekim 2020

Subject: Declaration regarding Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (CbC MCAA) has been approved and published in the repeated Official Gazette dated October 1, 2020. In this regard; Turkey is considered a signatory of the CbC MCAA as of December 30, 2019.Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (CBCR MCAA) Beyanı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanarak Resmi Gazete’de Yayımlandı

2 Ekim 2020

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Beyanı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli ve 31261 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı...Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Biyometrik İmza ve 18 Yaş Altı Kişilere İlişkin Yeni Kararlar

2 Ekim 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, biyometrik imza verisinin kullanılmasına ilişkin kararını yayımladı...VERBİS’e Kayıtlara ilişkin Duyuru

1 Ekim 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) ilişkin bir duyuru yayımladı.