Mali Bültenler

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

23 Temmuz 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 23.07.2020 tarihli ve 155226 sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uygulamalarının...YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

22 Temmuz 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 55719080 sayılı ve 13.07.2020 tarihli YYS Elektronik Başvuru İşlemleri konulu Genelgesi (2020/17) yayımlanmıştır...Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler

21 Temmuz 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 72093537-010.06.01 sayılı, ve Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler konulu Genelgesi (2020) yayımlanmıştır...İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

21 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı tarafından 14.07.2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmi Gazete’de 2756 sayılı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar yayımlanmıştır...AB`den İthal Edilen Eşya İçin Gümrük Yönetmeliği Geçici 16.Maddesinin Uygulanması

21 Temmuz 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2020 tarihli ve 55808367 sayılı AB`den İthal Edilen Eşya İçin Gümrük Yönetmeliği Geçici 16.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin yazı yayımlanmıştır...