Mali Bültenler

ÖTV (I) Sayılı Listenin B Cetvelinde Yer Alan 3824.99.96.90.68 GTİP Kapsamında Yer Alan Tüm Eşya 27.03.2018 Tarihinden İtibaren ÖTV Kapsamına Alınmıştır

25 Mayıs 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün E-85593407-156.01-00064106885 sayılı 25.05.2021 tarihli ve ÖTV konulu yazısı yayımlanmıştır.Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Kapsam ve Dayanaklarını İçeren Maddelerinde Değişiklik Yapılmıştır

25 Mayıs 2021

20.05.2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmi Gazete’ de Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.Gümrük Vergilerinin de Yer Aldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif Taslağı Yayımlandı

25 Mayıs 2021

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif Taslağı Yayımlanmıştır.Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Belgesinin Gümrük İşlemlerinde Aranmayacağı Hakkında Yazı Yayımlandı

11 Mayıs 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-40216608 sayılı, 28.04.2021 tarihli ve Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) konulu yazısı yayımlanmıştır.Avrupa Topluluğu Üye Ülkelerine Kuzey İrlanda Eklendi

11 Mayıs 2021

07.05.2021 tarihli ve 31477 sayılı Resmi Gazete’ de Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.