Mali Bültenler


Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’de Değişiklikler Yapılmıştır

30 Temmuz 2021

08.07.2021 tarihli ve 31535 saylı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 13) yayımlanmıştır.Oyuncakların Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Listesine Sinop Gümrük Müdürlüğü Eklenmiştir

30 Temmuz 2021

07.07.2021 tarihli ve 31534 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No:164) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 171) yayımlanmıştır.Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti Menşeli Yalnız Süspansiyon Tipi Polivinil Klorür Ürününe Yönelik %7,93 Oranında Dampinge Karşı Önlem Uygulanacağı Belirtilmiştir

30 Temmuz 2021

14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/29) yayımlanmıştır.Çin Tayvanı, Vietnam Ve Sri Lanka Cumhuriyeti Menşeli Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış, İç Lastikler, Aksam Ve Parçalar Ürünlerine Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

30 Temmuz 2021

10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/32) yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Motosikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış ve İç Lastikler, Tekerlekler ve Bunların Aksam Parça Aksesuarları Ürünlerine Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

30 Temmuz 2021

10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/33) yayımlanmıştır.