Mali Bültenler


Malezya Menşeli 1804.00.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda Yer Alan Kakao Yağına (Katı ve Sıvı) Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

31 Mart 2021

27.03.2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/11) yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Silindirli Kapı Kilitleri, Kapı Kilidi Silindirleri (Barel) ve Diğer Muhtelif Eşyalar İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Devamına Karar Verildi

31 Mart 2021

27.03.2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/9) yayımlanmıştır.Bazı Asitlerin, Hidrokarbonların, Reçinelerin, Bataryaların, Akümülatörlerin ve Diğer Muhtelif Eşyaların İthalatında Tarife Kontenjanlarının Dağıtımı

31 Mart 2021

25.03.2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/4) yayımlanmıştır.Kamboçya Krallığı Menşeli Ve/Veya Çıkışlı Bazı Sentetik Ve Suni Devamsız Liflerden İpliklerde (Kesik Elyaf İpliği)” Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanması

31 Mart 2021

24.03.2021 tarihli, 31433 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/12) yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Gıda Maddelerini Öğütücülere, Karıştırıcılara ve Meyve veya Sebze Preslerine Mahsus Bıçak ve Kesici Ağızlar İçin Dampinge Karşı Önlemin Devam Etmesine Karar Verildi

31 Mart 2021

24.03.2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ no:2021/8) yayımlanmıştır.