Mali Bültenler

2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı

29 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 53 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları açıklanmıştır...2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

29 Aralık 2020

2021 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 9,11) kullanılmak suretiyle 86 ve 87 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.2021 Yılında Uygulanacak Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınması Gereken Özel İletişim Vergisi Tutarı Belirlendi

29 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:19) ile, 2021 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ÖİV tutarı belirlenmiştir.Sigara ve Bazı Tütün Ürünlerinde Nispi ÖTV Tutarı Düşürüldü

25 Aralık 2020

25 Aralık 2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununu...Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

24 Aralık 2020

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan...