Mali Bültenler


Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

14 Nisan 2021

Cumhurbaşkanlığı tarafından 7.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete’ de Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti “Sodyum Formiat” Ürününe Yönelik Mevcut Dampinge Karşı Kesin Önleme İlişkin Olarak Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

14 Nisan 2021

10.04.2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(2021/17) yayımlanmıştır.Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat 2021/21) Yayımlandı

14 Nisan 2021

07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği(İthalat 2021/21) ile;İsrail Devleti Menşeli Renksiz Düz Cam Ürünü İthalatına Yönelik Yapılan Gözden Geçirme Soruşturmasının Kapatılmasına Karar Verildi

14 Nisan 2021

07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/16) yayımlanmıştır.Menşe Şahadetnamesi veya Tedarikçi Beyanının İbrazı Halinde Cezaların Düzenlenmemesi ve Düzenlenmiş Cezaların Kesinleşmemiş Olanların İptaline İlişkin Yazı Yayımlandı

9 Nisan 2021

22.03.2021 tarihli ve 62420403 sayılı Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yazı yayımlanmıştır.