Mali Bültenler

OECD Rehberi’nde BEPS Aksiyon Planı kapsamında Yapılması Beklenen Değişiklikler Onaylandı

16 Haziran 2016

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (“OECD”), 15 Haziran 2016 tarihinde OECD Konseyi’nin OECD Rehberi içeriğinde BEPS Aksiyon Planı kapsamında yapılacak değişiklik ve ilaveleri onayladığını duyurdu.471 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı

7 Haziran 2016

İşletmeciler tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararlarına istinaden abonelere yapılacak iadeler ile Gider Vergileri Kanunu uyarınca ön ödemeli hat kullanıcılarına ...Yevmiye Defteri Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma

1 Haziran 2016

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6455 sayılı Kanun ile değiştirilen 64. maddesi uyarınca yevmiye defterinin kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin...2015 Yılı Vergi Levhalarının 31 Mayıs 2016’ya Kadar Alınması Gerekiyor

26 Mayıs 2016

Vergi levhası bulundurma zorunluluğu kapsamında mükelleflerin 2015 takvim yılına ilişkin vergi levhalarını 31.05.2016 günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir.6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

23 Mayıs 2016

6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan KDV Genel Uygulama Tebliği'nin bazı maddeleri değiştirilmiş ...