Mali Bültenler

Plastik ve Kauçuk Mamullerinin, Deri Ürünlerinin, İpliklerin, Kimyasal Ürünlerin, Optik Aletlerin ve Cihazların, Muhtelif Mamul Eşyaların İthalatında Kayda Alınmak Suretiyle Gözetim Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

30 Aralık 2020

25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) yayınlanmıştır.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Onaylandı

30 Aralık 2020

26.12.2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete’ de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına ve anlaşmanın eklerine ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanmasına dair yetki verilmesine ilişkin kanun (Kanun No: 7260) yayımlanmıştır.2021 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Yeniden Belirlendi

29 Aralık 2020

29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:53) ile, 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Değerlerinin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

29 Aralık 2020

29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleriEngelli İstisnasından Yararlandırılacak Binek Otomobillere ilişkin 2021 Limiti Belirlendi

29 Aralık 2020

29/12/2020 tarihli ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:8) ile, engelli istisnasından yararlandırılacak binek otomobillere ilişkin üst sınır belirlenmiştir.