Mali Bültenler


KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 37 Seri Numaralı Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Ağustos 2021

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 37 seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara KDV iadesi yapmak üzereBazı binek otomobilleri için ÖTV matrahları değiştirildi

13 Ağustos 2021

13 Ağustos 2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4373 sayılı Karar ile, binek otomobillere ilişkin özel tüketim vergisi matrahlarında değişiklik yapılmıştır.Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı dahilinde “Sağlık ve Kimya Ürünleri” çağrısı ilan edildi

12 Ağustos 2021

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (Hamle Programı) kapsamında “Sağlık ve Kimya Ürünleri” başlıklı çağrıyı ilan etmiştir.Bosna Hersek Menşeli Bazı Canlı Büyükbaş Hayvanlar, Canlı Koyun ve Keçiler, Canlı Horozlar ve Tavuklar Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

6 Ağustos 2021

31.07.2021 tarihli ve 31554 sayılı Resmi Gazete’ de Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar yayımlanmıştır.Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında konulu yazısı yayımlanmıştır

6 Ağustos 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün E-52856264 numaralı, 27.07.2021 tarihli YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında konulu yazısı yayımlanmıştır.