Mali Bültenler

Mayıs ayında Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışmalarına İlişkin Desteklenecek Oranın %100 Olarak Revize Edilmesi Hakkında Duyuru

4 Mayıs 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan çalışma sürelerinin 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki destek ve teşviklere konu edilebilmesi için belirlenen son tarihin 31 Mayıs 2021 olduğu duyurulmuştu.Konaklama hizmetlerinde KDV oranı indiriminin süresi uzatıldı

3 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Haziran-2021 döneminde gerçekleştirilecek konaklama hizmetlerine ilişkin KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 sayılı Kanun Yayımlandı

3 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Kanun ile, Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

3 Mayıs 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 31.05.2021’e Uzatılması ve Nisan Ayı Oranının %60’a Çekilmesi Hakkında Duyuru

29 Nisan 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelinin