Mali Bültenler


Vergi İhtilaflarında Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesine İlişkin 517 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı

20 Şubat 2020

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyeceği, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edileceğine ilişkin...OECD’nin Finansal İşlemlere İlişkin Raporu ile Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine İlişkin Birinci Yapı Tümleşik Yaklaşım ile ilgili Açıklayıcı Bildirgesi Yayımlandı

17 Şubat 2020

OECD, uzun süredir beklenen finansal işlemler raporunu 11 Şubat 2020 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu rapor OECD Transfer Fiyatlandırması rehberinin...KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

14 Şubat 2020

14.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) ile...Konaklama Vergisi Tebliği Taslağı Yayımlandı

12 Şubat 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde Konaklama Vergisi Tebliği Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ taslağı...311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Yayımlandı

10 Şubat 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve...