Mali Bültenler

Elektronik Belgelere İlişkin Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu Tebliği (Sıra No:509) Yayımlandı

21 Ekim 2019

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) ile...Elektronik Defter Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapıldı

21 Ekim 2019

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de Elektronik Defter Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 511 Sıra No'lu Tebliğ Yayımlandı

21 Ekim 2019

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Uygulama Tebliği'nde (Sıra No: 456) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de elektronik...İş Yeri Değişikliği ve Nakil İşlemlerine Yönelik Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 510 Sıra No'lu Tebliğ Yayımlandı

21 Ekim 2019

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No:240) Değişiklik Yapılmasına Dair...Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Veri İhlaline İlişkin Yeni Karar

16 Ekim 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlara ilişkin aldığı kararı yayımladı...