Fluting ve Testlayner Türü Kâğıtlar İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açılmıştır.Fluting ve Testlayner Türü Kâğıtlar İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Fluting ve Testlayner Türü Kâğıtlar İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açılmıştır.

Ticaret Bakanlığı sitesinde 15.01.2024 tarihinde ‘İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1)’ konulu Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile GTİP ve tanımları aşağıda yer alan tabloda belirtilen eşyaların ithalatında yaşanan artışla birlikte yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarar tehdidi oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

GTİP

Tanımlar

4805.11.00.00.00

Yarı kimyasal odun selülozlu ondüle (fluting) kağıdı

4805.12.00.00.00

Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kağıdı

4805.19.10.00.00

İkincil elyaf (Wellenstoff)

4805.19.90.00.00

Diğerleri

4805.24.00.00.00

M2 ağırlığı 150gr. veya daha az olanlar (testlayner)

4805.25.00.00.00

M2 ağırlığı 150gr. dan fazla olanlar (testlayner)

 

Buna ek olarak soruşturma ile ilgili tüm yazışmaların İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi ile yapılacağı, ilgili taraflarca doldurulması gereken soru formunun Ticaret Bakanlığınca yayınlandığı ve soruşturma süresince gizliliğin korunması şartı ile birlikte gizli olmayan bir özet sunulacağı ancak bunun dışında soruşturmanın gizli olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu soru formu ve özetini barındıran tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.