Mali Bültenler

Konaklama Vergisi Tebliği Taslağı Yayımlandı

12 Şubat 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde Konaklama Vergisi Tebliği Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ taslağı...311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Yayımlandı

10 Şubat 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve...Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi Ertelendi

10 Şubat 2020

09.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) ile;Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Yayımlandı

6 Şubat 2020

05.02.2020 tarihli ve 31030 sayılı Resmi Gazete'de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” yayımlanmıştır...Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi Hakkında Genelge

6 Şubat 2020

01.02.2020 tarih ve 31026 sayılı Resmi Gazete ’de 2020/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’ndan Çekilmesine Dair Anlaşma uyarınca taraflar arasında aksine düzenleme yapılmadıkça 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçiş döneminin süreceği belirtilmiştir.