Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Alımı Başlıyor

Yayınlanma Tarihi: 09 Şubat 2018Özet: 9 Şubat 2018 tarihli ve 30327  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği" ile kişisel verileri koruma alanında uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışacak personel alımlarının önü açılmıştır.

Açıklamalar

Sınav ile alım yapılacak

Yönetmeliğin 4. maddesine göre uzman yardımcılığı için giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilecek.

Yazılı sınav Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, üniversiteler veya ÖSYM'ye yaptırılabilecek. Yazılı sınavın %30'unu genel kültür ve genel yetenek, %70'ini ise alan bilgisi soruları oluşturacak. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun 4 katına kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanacaktır.

Sözlü sınav ise Kurum tarafından yapılacak olup Yönetmelik'te belirtilen konu başlıkları ise sınav yapılacak ve en az 70 puan almış olmak gerekecektir.

Kimler Uzman Yardımcılığı İçin Başvurabilir?

Sınava, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m.48/1(a)'da yer alan şartları taşıyan ve KPSS'den sınav duyurusunda belirtilen asgari puanı alanlar başvuruda bulunabilir.

Bununla birlikte, Kurum'un kadro ve ihtiyaç durumuna göre; 4 yıllık siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden ve yine 4 yıllık elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümleri ve fakültelerin istatistik bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görevleri Nelerdir?

Uzman ve uzman yardımcıları Kurum için politika, strateji ve hedeflerin tespiti için çalışacak, Kurul kararlarının uygulanmasını izleyecek ve değerlendirecek, çalışma ve çalıştaylara katılacak ve Kurul tarafından verilen görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirecektir.

Kurul'un Çalışmaları Hız Kazandı

Kanun'dan sonra çıkarılan ikincil düzenlemelerle birlikte Kurul'da aktif olarak görev yapacak uzman ve uzman yardımcılığı için yönetmelik çıkarılmış olması Kurul'un çalışmalarının ve kişisel verileri koruma konusunda atılan adımların Türkiye'de hız kazandığını gösteriyor.

Ek- Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

Saygılarımızla,