Emlak Vergisi Kanunu Uyarınca Hesaplanan Emlak Vergi Değerlerinin 2017 Yılına Ait Değerlerinin Tespiti

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2016Özet: 70 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı ve 2017 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ve emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda düzenlemeler yapılmıştır. 2016 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı %3,83 olarak belirlenmiştir.

Açıklamalar

70 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı ile 2017 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ve emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti yapılmıştır.

Bunun yanı sıra 2016 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2017 yılına ait Emlak Vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2016 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2017 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğ'de belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Ek- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,