Tıbbi Cihazlarda KDV Oranına İlişkin Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 74436279 sayılı, 06.05.2022 tarihli, “Tıbbi Cihazlarda KDV Oranı” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamına giren ürünler, aksesuar ve parçalar için uygulanacak KDV oranlarının uygulamada bir tereddüt ve ihtilafa yol açılmamasını sağlamaya yönelik olarak Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. kodlarına göre sınıflandırılması için aşağıdaki açıklamaların yapıldığı belirtilmiştir;

·       5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği "https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ " linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceği,

·       Söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre "cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının Başkanlıklarınca da uygun bulunduğu,

·       Konuyla ilgili olarak tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 29.04.2022/74363789 ve 06.05.2022/74427618 tarih/sayılı yazılarla da gerekli talimatların verildiği,

belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.