Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Yayınlanma Tarihi: 17 Kasım 202017.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete 'de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun no: 7256) yayımlanmıştır.

Yayınlanan Kanun ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması söz konusu olmuş olup, gümrük vergilerine ilişkin kısım aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir. Düzenleme yalnız kesinleşmiş alacaklara yönelik yapılmıştır.

Gümrük vergileri kanun kapsamında aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

“Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,»

Bu kapsamdan yararlanmak için borçluların 31.12.2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Gümrük alacakları için ödemelerin, ilk taksit 31.01.2021’e kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte olacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 2 maddesinin 20 fıkrası uyarınca söz konusu kanundan yararlanmak isteyen borçluların kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. İlgili madde metni aşağıda yer almaktadır.

«(20) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.»

Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup, gümrük alacakları için yayımı tarihinde (17.11.2020) yürürlüğe girmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun no: 7256) kapsamında yapılan düzenlemelerin kapsamlı bülteni linki aşağıda yer almaktadır.

https://kpmgvergi.com/yayinlar/mali-bultenler/vergi/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasi-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanun-yayimlandi/904

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.