Mali Bültenler

Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları

16 Şubat 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 12.02.2021 tarihli ve 60082535 sayılı Brexit – Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları konulu dağıtımlı yazısı yayımlanmıştır.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) Yayımlandı

16 Şubat 2021

12.02.2021 tarihli, 31393 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) yayımlanmıştır.Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

11 Şubat 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 61019046 sayılı Kağıtsız İhracat Uygulaması – Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Görmüş Beyannameler konulu yazısı yayımlanmıştır.5402.33 Gümrük Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan “Poliesterlerden Tekstüre İplikler” Ürününe Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Edilmesine Karar Verildi

11 Şubat 2021

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/6) yayımlanmıştır.Gözlük Çerçeveleri ve Güneş Gözlükleri İthalatında Gözetim Uygulanmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)Yayımlandı

11 Şubat 2021

06.02.2021 tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.