Mali Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli "Yalnız Dokumaya Elverişli Maddelerden Mesnedi Bulunan Deri Taklitleri" Eşyasına ilişkin Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanmasına Karar Verildi

24 Ekim 2018

16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de ...AB Menşeli Tereyağı, Eritme Peynirler, Diğer Peynirler ve Maltlık Arpa İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanı Listesinde Değişiklik

24 Ekim 2018

19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı...2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ

24 Ekim 2018

16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3) ile ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile ...Nepal ve Bangladeş Menşeli "Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" için Anti Damping Uygulaması

24 Ekim 2018

16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ...Avrupa Birliği Menşeli "Diğer Kemikli Parçalar" İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasında Değişiklik

16 Ekim 2018

11.10.2018 tarihli ve 30562 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması...